مسابقات

مسابقات این جشنواره به شرح ذیل میباشد:  

  •  مسابقه مجازی پیش خوراک های ویژه ماه مبارک رمضان.
  • مسابقه مجازی شیرینی پزی ویژه ماه مبارک رمضان
  •  مسابقه مجازی چیدمان سفره افطاری ساده